Naš tim

Čuvajte Vaše zube i brinite o njima! Mi smo tu da Vam u tome pomognemo!

Dr Slavica Bošnjak
Završila je srednju medicinsku školu, smer farmaceutski tehničar. Nakon toga je završila studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Osnivač je i vlasnik stomatološke ordinacije “Dr Bošnjak”. Svoje dugogodišnje znanje i iskustvo rada u Domu zdravlja Novi Sad, prenela je u privatnu praksu, uspešno poslujući unazad 23 godine.

Dr Aleksandar Bošnjak
Završio je srednju medicinsku školu “7. april”, smer zubni tehničar. Nakon toga završio je studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2019. godine je zaposlen u stomatološkoj ordinaciji “Dr Bošnjak”. Pohađao je i više kurseva iz oblasti stomatološke protetike, konzervativne i estetske stomatologije.

Dr Stanislava Beko
Završila je srednju medicinsku školu “7. april”, smer stomatološka sestra tehničar. Nakon toga završila je studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2018. godine je zaposlena u stomatološkoj ordinaciji “Dr Bošnjak”, a od 2020. godine radi i kao nastavnik u srednjoj medicinskoj školi “7. april”. Pohađala je više kurseva iz oblasti konzervativne stomatologije i endodoncije.

Dr Danica Novaković

Dr Suzana Ačanski