Naš Tim

Dr Slavica Bošnjak

Stomatolog

Završila je srednju medicinsku školu, smer farmaceutski tehničar. Nakon toga je završila studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Osnivač je i vlasnik stomatološke ordinacije “Dr Bošnjak”. Svoje dugogodišnje znanje i iskustvo rada u Domu zdravlja Novi Sad, prenela je u privatnu praksu, uspešno poslujući unazad 23 godine.

Dr Aleksandar Bošnjak

Stomatolog

Završio je srednju medicinsku školu “7. april”, smer zubni tehničar. Nakon toga završio je studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2019. godine je zaposlen u stomatološkoj ordinaciji “Dr Bošnjak”. Pohađao je i više kurseva iz oblasti stomatološke protetike, konzervativne i estetske stomatologije.

Dr Stanislava Beko

Stomatolog

Završila je srednju medicinsku školu “7. april”, smer stomatološka sestra tehničar. Nakon toga završila je studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2018. godine je zaposlena u stomatološkoj ordinaciji “Dr Bošnjak”, a od 2020. godine radi i kao nastavnik u srednjoj medicinskoj školi “7. april”. Pohađala je više kurseva iz oblasti konzervativne stomatologije i endodoncije.

Dr Danica Novaković

Specijalista oralne hirurgije i implatologije

Specijalista oralne hirurgije i implatologije. Uspešno radi oblast kako oralne, tako i parodontalne hirurgije. Primenjuje laser kod intervencija. Posebno ističemo njenu stručnost u ugradnji implanata, kontinuiranu edukaciju iz implatologije i besprekornu saradnju sa timom

Dr Suzana Ačanski

Specijalista ortopedije vilice, ortodont

Završila medicinski fakultet, smer stomatologija u Novom Sadu 1994. godine. Nakon toga radila u Domu Zdravlja Novi Sad od 1994 do 2006. godine. Specijalizaciju iz ortodoncije završila na Stomatološkom fakultetu u Beogradu na Klinici za ortopediju vilica. Od 2006. godine radi u privatnoj praksi i konstantno se usavršava u zemlji i inostranstvu.