Konzervativna stomatologija i endodoncija

Konzervativna stomatologija (kompozitne plombe i nadogradnje zuba)

U oblasti konzervativne stomatologije koristimo najkvalitetnije materijale eminentnih proizvođača. Estetske plombe izrađujemo poštujući standarde morfologije, a sve u cilju postizanja prirodnog izgleda zuba.

Endodoncija (lečenje kanala korena zuba)

Kod značajnog oštećenja kruničnog dela zuba i pojave hroničnog ili akutnog bola usled napredovanja karijesa ili zbog traume, dolazi do oštećenja zubne pulpe. Tada je neophodno sprovesti endodontski tretman t.j. „vađenje živca“. Endodoncija se bavi lečenjem zubnog živca (pulpe) i tkiva oko korena zuba.

Lečenje zuba obavljamo prateći svetske standarde NiTi mašinskim proširivačima (protejperima) marke Densply. Ovakav vid proširivača velike koničnosti i fleksibilnosti obezbeđuje idealno lečenje čak i zuba sa zakrivljenim korenom.