Oralna hirurgija i implantologija

Intervencije iz oblasti oralne hirurgije i implantlogije koje se najčešće izvode su:

  • Rešavanje komplikacija vađenja zuba
  • Operacija umnjaka (hirurško vadjenje umnjaka)
  • Apikotomija (resekcija vrha korena zuba)
  • Frenulektomija (uklanjanje resice ispod gornje i donje usne ili jezika)
  • Cistektomija (operacija viličnih cisti)
  • Augmentacija kosti (ugradnja veštačke kosti, nadoknada kosti)
  • Sinus lift (podizanja dna sinusa)
  • Gingivektomija sa gingivoplastikom (produženje kliničke krune zuba)